แคท-ซีทีจี ขยายโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำร่วมกัน

แคท-ซีทีจี ขยายโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำร่วมกัน

          แคท ผนึก ซีทีจี ผู้นำระดับโลกด้านโทรคมนาคมและเป็นผู้ให้บริการรายใหญ่ของประเทศจีนร่วมมือขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงร่วมกัน ดันประเทศไทยเป็นก้าวสู่ “อาเซียน ดิจิตอล ฮับ” แบบครบวงจร

          นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) กล่าวระหว่างร่วมคณะเดินทางพร้อมกับ ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ในการร่วมหารือองค์กรภาครัฐและเอกชนของจีน สร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ไทย-จีน ระหว่างการเดินทางเยือนกรุงปักกิ่งและนครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีนว่า บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ แคท (CAT) ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับบริษัท China Telecom Global Limited หรือ CTG หนึ่งในผู้นำระดับโลกด้านโทรคมนาคมและเป็นผู้ให้บริการรายใหญ่ของประเทศจีน เพื่อศึกษาแนวทางจัดสร้างระบบเคเบิลใต้น้ำระหว่างประเทศระบบใหม่ และระบบเคเบิลภาคพื้นดินจากประเทศไทยไปยังเขตปกครองพิเศษฮ่องกง โดยมี ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ร่วมเป็นสักขีพยาน

          ทั้งนี้ การลงนามดังกล่าว สอดคล้องกับเป้าหมายกระทรวงไอซีที ในการผลักดันการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย มุ่งพัฒนาขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ โดยด้านการเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศนั้น กระทรวงไอซีทีเน้นส่งเสริมเสถียรภาพโครงข่ายด้วยการเพิ่มความหลากหลายของระบบเชื่อมโยงระหว่างประเทศให้มากขึ้น จากเดิมที่ปริมาณข้อมูลส่วนใหญ่อาศัยการเชื่อมต่อกับสิงคโปร์และมาเลเซียเป็นหลัก

          อย่างไรก็ตาม การเชื่อมต่อกับฮ่องกงในครั้งนี้ จะเป็นการเพิ่มเส้นทางในการส่งผ่านข้อมูลไปยังภูมิภาคต่าง ๆ และสามารถบริหารประสิทธิภาพโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมในภูมิภาคได้ดียิ่งขึ้น สามารถรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดของปริมาณการแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิตอล และผลักดันประเทศไทยไปสู่การเป็นศูนย์กลางดิจิตอลของภูมิภาคอาเซียน (อาเซียน ดิจิตอล ฮับ) โดยความร่วมมือกับ CTG ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวในการผลักดันแผนงานที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ของกระทรวงไอซีทีให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม  ต่อเนื่องจากการสนับสนุนการลงนามความร่วมมือระหว่าง กสท และ ทาทา คอมมิวนิเคชั่นส์ ในการพัฒนาโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำระหว่างประเทศไทยและอินเดีย

          “การร่วมมือนี้จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการเชื่อมต่อระดับภูมิภาค เชื่อมโยงระบบเคเบิลภาคพื้นดินทั้งในกลุ่มประเทศอินโดจีนและเชื่อมต่อยาวไปจนถึงฮ่องกง รวมถึงเชื่อมต่อกับระบบเคเบิลใต้น้ำผ่านทั้งด้านตะวันตกฝั่งทะเลอันดามัน และด้านตะวันออกฝั่งอ่าวไทยไปยังภูมิภาคต่างๆ ได้ทั่วโลก ซึ่งประเทศไทยจะพร้อมรองรับผู้ให้บริการคอนเทนท์รายใหญ่ระดับโลกที่จะมาลงทุนจัดวางระบบในประเทศไทย”

ที่มาข่าวและรูปภาพ :: เดลินิวส์ออนไลน์ / ข่าวไอที

Url :: http://www.dailynews.co.th/it/505493

แหล่งที่มา/ผู้ส่ง ::ผู้ดูแลระบบ สกท.

กลุ่มนโยบายและแผน สกท. สป. ศธ.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.