ประชุมคณะกรรมการตรวจรับงานโครงการตามสัญญารับทุน “”โครงการศึกษาวิจัยการพัฒนาสมรรถนะของครูไทยด้วยรูปแบบ EIS & ICT – OJT Digital Technology เพื่อเตรียมพร้อมคนไทยสู่ประชาคมโลก”

ประชุมคณะกรรมการตรวจรับงานโครงการตามสัญญารับทุน “”โครงการศึกษาวิจัยการพัฒนาสมรรถนะของครูไทยด้วยรูปแบบ EIS & ICT – OJT Digital Technology เพื่อเตรียมพร้อมคนไทยสู่ประชาคมโลก”

24129956_1573022252777418_6749022749969159768_n24176905_1573022299444080_7890920892197576553_n24296717_1573022319444078_6620799366863555851_n24068067_1573022382777405_8101310524591827741_n24131433_1573022376110739_1772689623150208628_n24293872_1573022526110724_5669852924540536066_n24059253_1573022469444063_8854743358814824635_n

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการตรวจรับงานโครงการตามสัญญารับทุน เลขที่สัญญา 29/2560 “โครงการศึกษาวิจัยการพัฒนาสมรรถนะของครูไทยด้วยรูปแบบ EIS & ICT – OJT Digital Technology เพื่อเตรียมพร้อมคนไทยสู่ประชาคมโลก เสนอโดย สมาคม EIS แห่งประเทศไทย” ณ ห้องประชุมอภัย จันทวิมล สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ชั้น 2 อาคารเสมารักษ์ กระทรวงศึกษาธิการ

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.