ประชุมหารือแนวทางในการดำเนินงานของกองทุนเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

ประชุมหารือแนวทางในการดำเนินงานของกองทุนเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

24232552_1573244386088538_2849289989610488501_n24130051_1573244392755204_5582602803546687364_n24231971_1573244462755197_8108135159023403835_n24294140_1573244422755201_8249180250093835532_n

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 น. นายสุรพงษ์ จำจด ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ดูแลกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา นัดประชุมหารือ กับกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อหารือแนวทางในการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ณ ห้องประชุมอภัย จันทวิมล สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ชั้น 2  อาคารเสมารักษ์ กระทรวงศึกษาธิการ

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.