ติดต่อกองทุน

สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ

319 ถ.ราชดำเนินนอก วังจันทรเกษม ดุสิต กทม. 10300 โทร. 0-2281-8775, 0-2280-0344

โทรสาร ต่อ 16

กลุ่มบริหารงานทั่วไป ต่อ 24

กลุ่มนโยบายและแผน ต่อ 21, 23

กลุ่มจัดสรรเงินทุน ต่อ 19, 18

กลุ่มกำกับ ติดตาม ประเมินผล ต่อ 17

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลทั่วไป / ร้องเรียน

3 + 6 =

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.