แผนยุทธศาสตร์กองทุน


แผนยุทธศาสตร์

กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

พ.ศ. 2560-2562

Click

แผนยุทธศาสตร์สารสนเทศ

เพื่อการบริหารจัดการกองทุนฯ

พ.ศ. 2560-2562

Click

แผนยุทธศาสตร์

การบริหารทรัพยากรบุคคล

พ.ศ. 2560-2562

Click
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.