แผนดำเนินงานประจำปี


แผนดำเนินงาน

กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

ประจำปี 2560

Click

แผนปฏิบัติการสารสนเทศ

เพื่อบริหารจัดการกองทุนฯ

ประจำปี 2560

Click

แผนปฏิบัติการ

บริหารทรัพยากรบุคคล

ประจำปี 2560

Click
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.