คณะอนุกรรมการกองทุนฯ


educationคณะอนุกรรมการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

ด้านการพัฒนาแผนงานวิชาการ และจัดสรรเงินกองทุน

Click

objectivceคณะอนุกรรมการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

ด้านการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานกองทุน

Click
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.