ประกาศสำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

ประกาศสำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบและประเมินสมรรถนะเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุน ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) นักวิชาการศึกษา (วุฒิปริญญาโท)...
ประกาศสำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

ประกาศสำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุน ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) นักวิชาการศึกษา (วุฒิปริญญาโท) จำนวน 1 อัตรา...
ขอเชิญผู้สนใจทุกภาคส่วน เสนอโครงการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อขอรับทุนสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (เชิงรุก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ระหว่างวันที่ 7 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 8 กรกฎาคม 2567 สอบถามข้อมูลได้ที่ 02 280 0344 

ขอเชิญผู้สนใจทุกภาคส่วน เสนอโครงการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อขอรับทุนสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (เชิงรุก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ระหว่างวันที่ 7 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 8 กรกฎาคม 2567 สอบถามข้อมูลได้ที่ 02 280 0344 

...