ประกาศ……..
สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
เปิดรับสมัครพนักงานกองทุน จำนวน 1 อัตรา
– ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
ตั้งแต่ 7 – 11 พฤษภาคม 2561 (สมัครด้วยตนเองในวันและเวลาราชการ)
สนใจติดต่อสอบถาม 0 2280 0344