เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุน ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) นักวิชาการศึกษา (วุฒิปริญญาโท)

จำนวน 1 อัตรา

https://drive.google.com/file/d/1wHvPHQD9tCxRb7Zkt5PII35Ct-x2oVcH/view?usp=drive_link

Loading