เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบและประเมินสมรรถนะเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุน ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) นักวิชาการศึกษา (วุฒิปริญญาโท)

https://drive.google.com/file/d/1oX_jDRCNl4dMGUHSw1iuz7ZXc-PDHgWt/view?usp=sharing

Loading