ติดต่อกองทุน สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (Edtech Fund)

สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ

319 ถ.ราชดำเนินนอก วังจันทรเกษม ดุสิต กทม. 10300 โทร. 0-2281-0617, 0-2280-0344 โทรสาร ต่อ 18

  • การติดต่อทางไปรษณีย์

สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

อาคารกรมการฝึกหัดครูเดิม (ชั้น 2)

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก

เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

  • การติดต่อทางโทรศัพท์/โทรสาร

โทรศัพท์     0-2280-0344, 0-2281-0617

โทรสาร      0-2280-0344 ต่อ 18

การติดต่อทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ และแฟนเพจ

E-mail       edtechfund@gmail.com

เว็บไซต์      www.moe.go.th/edtechfund/

แฟนเพจ     www.facebook.com/edtechfund

https://goo.gl/maps/7zkD5CsAMhntX8VS9

โปรดระบุข้อมูลให้ครบถ้วน

11 + 1 =

Loading