ฐานะทางการเงิน

   ฐานะทางการเงิน ประจำปี 2565                        คลิกที่นี่
ฐานะทางการเงิน ประจำปี 2564 คลิกที่นี่
ฐานะทางการเงิน ประจำปี 2563  คลิกที่นี่
ฐานะทางการเงิน ประจำปี 2556-2560    คลิกที่นี่
ฐานะทางการเงิน ประจำปี 2554-2556    คลิกที่นี่