วันที่ 15 ม.ค. 2567 เวลา 13.30 น. สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ประชุมชี้แจงโครงการที่ได้รับการจัดสรรเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ 15 ม.ค. 2567 เวลา 13.30 น. สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ประชุมชี้แจงโครงการที่ได้รับการจัดสรรเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

...
ประกาศสำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

ประกาศสำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุน ตั้งแต่บัดนี้ – 31 มกราคม 2567 จำนวน 3 ตำแหน่ง – นักวิชาการศึกษา (วุฒิปริญญาโท) จำนวน 2 อัตรา – นักวิชาการเงินและบัญชี (วุฒิปริญญาตรี) จำนวน 1 อัตรา – นิติกร (วุฒิปริญญาตรี) จำนวน 1...