ประชุมตรวจรับงานโครงการ“โครงการพัฒนาระบบการเรียนรู้ทางการแพทย์ผ่านระบบเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

วันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น. สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา จัดประชุมตรวจรับงานโครงการตามสัญญารับทุน เลขที่สัญญา 32/2560 “โครงการพัฒนาระบบการเรียนรู้ทางการแพทย์ผ่านระบบเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา”(งวดที่ 3) ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมอภัย...
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุน

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุน

ประกาศ…….. สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เปิดรับสมัครพนักงานกองทุน จำนวน 1 อัตรา – ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ตั้งแต่ 7 – 11 พฤษภาคม 2561 (สมัครด้วยตนเองในวันและเวลาราชการ) สนใจติดต่อสอบถาม 0 2280 0344...