เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุน ตั้งแต่บัดนี้ – 31 มกราคม 2567

จำนวน 3 ตำแหน่ง

– นักวิชาการศึกษา (วุฒิปริญญาโท) จำนวน 2 อัตรา

– นักวิชาการเงินและบัญชี (วุฒิปริญญาตรี) จำนวน 1 อัตรา

– นิติกร (วุฒิปริญญาตรี) จำนวน 1 อัตรา

ติดต่อสอบถาม 0 2280 0344

https://drive.google.com/file/d/1wGWAToBt4IY9d5igA-dsxuxbG1m9ygea/view?usp=sharing

Loading