สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ได้มีกิจกรรม การติดตามความก้าวหน้า และสังเกตการใช้งาน “ระบบอาณาจักรการเรียนรู้ดิจิทัลเพื่อพัฒนาแรงงาน แห่งศตวรรษที่ 21” วันที่ 26 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมชลอินเตอร์ จังหวัดชลบุรี

 

 

 

Loading