กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ดำเนินกิจกรรมตรวจรับโครงการ “การพัฒนาห้องฝึกจำลองการเดินเรือแบบเสมือนจริง (เครื่องกลเรือ) ต้นแบบ” งวดที่ 1 ครั้งที่ 4 วันที่ 8 มกราคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้อง Salzburk ชั้น 3 อาคารเวียนนสพาราไดซ์ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ จังหวัด ชลบุรี

Loading